....

หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  ส่วนจัดการระบบสมาชิก
User Name
Password


สมัครสมาชิก ฟรี!!!

  ขณะนี้มีผู้อยู่ในระบบ
ผู้เยี่ยมชม5  คน
สมาชิก0  คน

กลุ่มสาระการประกอบอาชีพ
อช02001 : การทำนา _ภาคเหนือ (ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย)
อช02006 : การเพาะเห็ดฟาง _แม่ลาว(ประถม/ ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช02006 : การเพาะเห็ดฟาง_ภาคเหนือ (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช02007 : หลักการเกษตรอินทรีย์(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย)
อช02007 : หลักการเกษตรอินทรีย์_เชียงแสน (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช02008 : การทำปุ๋ยหมัก (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช02008 : การทำปุ๋ยหมัก_เชียงแสน (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช02009 : สมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูพืช (ประถม / ม.ต้น /ม.ปลาย)
อช02010 : การขยายพันธุ์พืช (ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย)
อช02012 : การเลี้ยงสุกร (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช02013 : การเลี้ยงปลาดุก(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย)
อช02040 : ศิลปะการทำผ้าบาติก(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย)
อช03_ _ _ : การทำเตาเผาถ่านพอเพียง (ประถม / ม.ต้น /ม.ปลาย)
อช03... : การเพาะเห็ดนางฟ้า _ หนองบัว (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช03... : การเพาะและขยายพันธุ์กบ (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช03... : การติดต่อสื่อสารทางทหาร(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย)
อช03... : การปลูกข้าวพันธุ์น้ำรู(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย)
อช03... : การปลูกกระเทียม(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย)
อช03... : การปลูกข้าวโพด(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย)
อช03... : ยุทธวิธี(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย)
อช03... : การปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย)
อช03... : การทำกล้วยทอด ( ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช03... : การทำน้ำปู (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช03... : การทอผ้าตีนจก(ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช03... : การนวดแผนไทย(ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช03... : การใช้อาวุธทางทหาร (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช03... : การย้อมสีผ้าจากธรรมชาติ (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช03... : การเลี้ยงมดแดง (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช03... : การเพาะเห็ดฟาง_สูงเม่น (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช03... : การกรีดยางพารา (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช03... : น้ำต้นบ้านเหมืองกุง (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช03... : การเลี้ยงหมูหลุม(ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช03... : การทำอิฐมอญ (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช03... : หม้อห้อมสู่สากล (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช03056 : การปลูกลำไย
อช03508 : การเลี้ยงไก่พื้นเมือง (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช03512 : การปลูกสตรอเบอรี่ (ประถม / ม.ต้น ม.ปลาย)
อช03513 : ไผ่เศรษฐกิจ (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช03514 : การสานก๋วย (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช03515 : การทำลูกประคบสมุนไพร (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช03516 : การเลี้ยงผึ้งโก๋น (ผึ้งโพรง) (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช03517 : การเพาะเห็ดนางฟ้า_แม่ริม (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช03518 : การปลูกฟักแม้ว(ซาโยเต้) ( (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช03519 : การทำน้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ (ประถม )
อช03531 : การทำบายศรี _แจ้ห่ม (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช03533 : การปลูกถั่วเหลือง (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช03538 : การปลูกฟักทองเพื่อการค้า (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช03539 : การเรียนรู้เรื่องการทอผ้าไทลื้อ (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช03540 : การทำนาขั้นบันได (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช03542 : การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช03543 : การทำเกษตรอินทรีย์_แม่สรวย (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช03544 : การเลี้ยงจิ้งหรีด (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช03551 : การทำเกษตรอินทรีย์ _คลองขลุง (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช03552 : การทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช03554 : การปลูกพริก (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช03555 : การปลูกผักหวาน (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช03556 : การทำสวนมะขามหวาน (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช03564 : การจักสานหญ้าแฝก (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช12001 : การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ_เชียงแสน (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
อช13... : การแปรรูปสับปะรด(ประถมศึกษา)
อช13... : นวดแผนไทย_ภูกระดึง (ประถม)
อช13... : ไผ่เลี้ยงชีวิต 1_ ภูกระดึง (ประถม)
อช13... : การทำตุง_อ.เมืองเชียงใหม่ (ประถม)
อช13.... : การปลูกไผ่ใช้สอย (ประถมศึกษา)
อช13506 : การประดิษฐ์ตุงเเละโคมล้านนา (ประถมศึกษา)
อช13541 : การปลูกผักบุ้งเพื่อการค้า (ประถมศึกษา)
อช13548 : การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (ประถมศึกษา)
อช23_ _ _ : ความรู้เกี่ยวกับเห็ดโคน (มัธยมศึกษาตอนต้น)
อช23... : การทำถั่วเน่าเมอะ (ม.ต้น)
อช23... : ลูกประคบมหัศจรรย์ (ม.ต้น)
อช23510 : การทำบายศรี_เมืองเชียงใหม่ (ม.ต้น)
อช23532 : การทอผ้าพื้นบ้านกะเหรี่ยงด้วยกี่เอว ( ม.ต้น)
อช32001 : การทำนา_เมืองปาน (ม.ปลาย)
อช33... : การทอเสื่อกก (ม.ปลาย)
อช33... : การออกแบบบรรจุภัณฑ์(ม.ปลาย)
อช33.... : ทฤษฎีการนวดรักษาแบบราชสำนัก (ม.ปลาย)
กลุ่มสาระการพัฒนาสังคม
re0122 : เซอลามั่ต ดาตัง เคอ มาเลเซีย
re0123 : ฮัลโหล สิงคโปร์
re0124 : ซัวซะเด็ย คัมโบเดีย
สค02015 : อาเซียนศึกษา (ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย)
สค03... : โบราณสถานเวียงกุมกาม (ประถม / ม.ต้น /ม.ปลาย)
สค03... : ตุงล้านนา(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย)
สค03... : ความมั่นคงสงบสุขของชุมชน(ประถมฯ/ม.ต้น/ม.ปลาย)
สค03... : เศรษฐกิจชุมชน(ประถมฯ /ม.ต้น/ม.ปลาย)
สค03... : ประเพณีและวัฒนธรรมอำเภอวิเชียรบุรี.ต้(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย)
สค03... : ระเบียบวิธีปฏิบัติทางราชการ(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย)
สค03... : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ประถม/ม.ต้น/ม,ปลาย)
สค03... : การพัฒนาอาชีพ (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
สค03... : เทคนิคการแก้ปัญหา (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
สค03... : วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรม (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
สค03... : ประเพณีตากธรรม (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
สค03... : วิถีชีวิตชาวไทลื้อ (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
สค03... : การวางแผนชุมชน (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
สค03... : ประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านโพธิ์ประทับช้าง (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
สค03... : การพัฒนาทีมงาน (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
สค03... : การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคม (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
สค03... : กฎหมายปกครอง (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
สค03... : วิสาหกิจชุมชนน่ารู้ (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
สค03... : อุดมการณ์รักชาติไทย (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
สค03... : อุทกภัยจังหวัดแพร่ ) (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
สค03... : วัฒนธรรมประเพณีจังหวัดแพร่ (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
สค03... : การเมืองการปกครอง (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
สค03... : ขบวนการกู้ชาติแพร่ (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
สค03... : สิทธิเสรีภาพในระบบประชาธิปไตย (ประถม / ม.ต้น /ม.ปลาย)
สค03501 : การทำงานร่วมกับชุมชน(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย)
สค03525 : ค่าวฮ่ำ กำเมือง (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
สค03526 : ประเพณีอินทขิล (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
สค03561 : ศรีเทพเมืองประวัติศาสตร์ (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
สค03562 : ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอหล่มสัก (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
สค057 : มาฮาล กิตา ฟิลิปปินส์
สค13_ _ _ : วัดจันเสนเมืองโบราณ (ประถมศึกษา)
สค13_ _ _ : ประเพณีกำฟ้าไทพรวนบ้านทุ่งโฮ้ง (ประถมศึกษา)
สค13_ _ _ : การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยดำ(ประถม)
สค13_ _ _ : ประเพณี 12 เดือน(ประถม)
สค13_ _ _ : ตำนานเมืองเก่าเวสาลี (ประถมศึกษา)
สค13... : วัฒนธรรมและประเพณีไทยทรงดำ(ประถมศึกษา)
สค13558 : การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อำเภอเขาค้อ (ประถม)
สค23... : บ้านถิ่นไตลื้อ (ม.ต้น)
สค23524 : ฝายต้นน้ำลำธาร (ม.ต้น)
สค23559 : การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อำเภอเขาค้อ (ม.ต้น)
สค32018 : การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ(ม.ปลาย)
สค33_ _ _ : การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อำเภอเขาค้อ (ม.ปลาย)
สค33... : แหล่งโบราณคดีบ้านนาตอง (ม.ปลาย)
กลุ่มสาระทักษะการเรียนรู้
ทร02006 : โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทร02016 : การสร้างวินัยตนเอง (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทร02017 : Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทร02019 : เทคนิคการใช้ห้องสมุด(ระดับประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย)
ทร02023 : เทคนิคการจัดเวทีชาวบ้าน (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทร02028 : การบริหารเวลา (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทร02029 : คิดเป็นกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทร02029 : คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง_ขาณุวรลักษณบุรี (ประถม / ม.ต้น /ม.ปลาย)
ทร02900 : การอ่านเพื่อความเข้าใจ (ประถม/ ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทร03 : การทำหนังสือเก่าเป็นหนังสือใหม่(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย)
ทร03... : การจัดการความรู้ด้านสุขภาพ ครอบครัว ชุมชน(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย)
ทร03... : มาศึกษาแหล่งเรียนรู้ในอำเภอกันเถอะ (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทร03... : สนุกกับแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในชุมชน (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทร03... : ห้องสมุดประชาชนแหล่งค้นคว้าเพื่อการศึกษา (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทร03535 : เทคนิคการทำงานให้มีความสุข (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทร03557 : วิธีการใช้แหล่งเรียนรู้ เหมืองแร่ทองคำชาตรี (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทร23... : การเลี้ยงสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว (ม.ต้น)
กลุ่มสาระความรู้พื้นฐาน
พค12005 : การทำบัญชีอย่างง่าย(ประถม)
พต02003 : ภาษาอังกฤษหรรษา(ม.ต้น)
พต02007 : การบริการบ้านพัก(ประถม)
พต03... : Life style สบายๆ กับภาษาอังกฤษ (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
พต32006 : ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว_เชียงแสน (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
พท03... : การสื่อสาร(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย)
พท03.... : ภาษาล้านนา_ภาคเหนือ (ม.ต้น)
พท12105 : ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน_สันกำแพง(ประถม)
พท22001 : การทำหน้าที่พิธีกร(ม.ต้น)
พท22002 : พูดดี มีมิตรมาก_แม่ลาว(ม.ต้น)
พท22009 : วรรณกรรมท้องถิ่น(ม.ต้น)
พท22102 : พูดดี มีมิตรมาก_ภาคเหนือ (ม.ต้น)
พท32010 : หลักการใช้ภาษาเพื่อความสำเร็จ (ม.ปลาย)
พท32014 : การเขียนจดหมายสมัครงาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
พท32017 : การเขียนโครงการ (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
พว02003 : พลังงานทดแทน_เชียงแสน (ประถมศึกษา / ม.ต้น / ม.ปลาย)
พว02017 : เทคโนโลยีชีวภาพ_เชียงแสน (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
พว02018 : สภาวะโลกร้อน_พาน (ประถม)
พว02018 : สภาวะโลกร้อน_เชียงแสน (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
พว02021 : สมุนไพรใกล้ตัว_เชียงแสน (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
พว02023 : ร่างกายของเรา (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
พว02221 : สมุนไพรใกล้ตัว_ทับคล้อ(ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
พว02321 : สมุนไพรใกล้ตัว_แม่ลาว(ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
พว03... : การพัฒนาดินเพื่อการเกษตร (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย
พว03... : พลังงานชีวมวล (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
พว03... : การทำน้ำยาเอนกประสงค์(สูตรชีวภาพ) (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
พว03... : การทำน้ำยาเก็บฝุ่น น้ำยาเช็ดพื้นประจำวัน น้ำยาล้างจาน (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
พว03530 : สมุนไพรไล่ยุง (ระดับประถมศึกษา / ม.ต้น ./ม.ปลาย)
พว03537 : น้ำกับชีวิตประจำวัน (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
พว03553 : ธรณีพิบัติภัย (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
พว32017 : ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
พว33_ _ _ : เทคโนโลยีชีวภาพกับน้ำผักสะทอน (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
พว33505 : พลังงานความร้อนใต้พิภพ (ม.ปลาย)
กลุ่มสาระทักษะการดำเนินชีวิต
ทช02002 : วิสาหกิจชุมชน(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย)
ทช02003 : การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทช02004 : การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย)
ทช02006 : เพศศึกษาสำหรับพ่อแม่กับลูกวัยรุ่น(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย)
ทช03_ _ _ : ตุงไส้หมู (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทช03... : โรคที่เป็นปัญหาของชุมชน(ประถมฯ/ม.ต้น/ม.ปลาย)
ทช03... : การดำรงชีพในป่า(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย)
ทช03... : สมุนไพรพื้นบ้านต้านโรค(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย)
ทช03... : การนวดไทยในครัวเรือน (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทช03... : ศิลปะการป้องกันตัว(ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทช03... : กลอยอาหารมีพิษกินได้ (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทช03... : ภูมิปัญญาไทย (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทช03... : โยคะเพื่อคลายปวดเมื่อย (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทช03... : การรำพื้นบ้านเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทช03... : สะล้อเครื่องดนตรีล้านนาไทย (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทช03... : เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิต (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทช03... : การวางแผนเข้าสู่อาชีพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทช03... : การดูแลอนามัยชุมชน (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทช03... : ดูพ่อทำ ฟังคำพ่อสอน (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทช03011 : การดูแลสุขภาพแบบพอเพียง (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทช03523 : กินดี อยู่ดี (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทช03536 : ลายผ้ากับวิถีชีวิตชนเผ่าเมี่ยน (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทช03545 : การทำกระถางยางรถตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทช03546 : ภาพวาดพื้นบ้านเมืองน่าน (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทช13... : การเล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้าน (ประถม)
ทช13... : การละเล่นพื้นบ้านเต้นกำรำเคียว(ประถมฯ)
ทช13521 : การฟ้อนเล็บ (ประถมศึกษา)
ทช23... : การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค (ม.ต้น)
ทช23520 : การจัดบ้านให้น่าอยู่ (ม.ต้น)
ทช33... : อาหารสมุนไพรตามเรือนธาตุ (ม.ปลาย)
ทช33... : การสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (ม.ปลาย)
ทช33... : เบาหวาน...ไม่หวานอย่างที่คิด (ม.ปลาย)
ทช33.... : นครสวรรค์บ้านนา หนึ่งงานพอเพียง หนึ่งไร่หล่อเลี้ยงครอบครัว (ม.ปลาย)
กลุ่มเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
tc52118 : การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (FlipAlbum)
เอกสารวิชาการ
lb5301 : แนวทางการพัฒนาห้องสมุดประชาชน 3ดี
nnfe05_58 : คู่มือผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
re_008 : เอกสารประกอบการเรียนวิชา คณิตศาสตร์
re_009 : เอกสารประกอบการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษ
re_natthay : รูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
re_nirun : คู่มือการทำวิจัยปฏิบัติการในชุมชน
re_orrawan : มาตรฐานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในเขตภาคเหนือ
re_rasapro : การศึกษาหาแนวทางการจัดการศึกษาออนไลน์ของสถานศึกษา กศน.ในเขตภาคเหนือ
re_su001 : วิธีการวิจัยที่เหมาะสมกับบริบท กศน.ตำบล
re001 : คู่มือการวัดและประเมินผลการเรียนรายวิชา
re002 : คู่มือการประเมินคุณธรรม
re003 : คู่มือจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
re004 : คู่มือการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือก
re005 : คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
re006 : วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
re007 : ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
re014 : การพัฒนาบุคลิกภาพ
re015 : การเขียนแผนและโครงการ
re016 : การประเมินโครงการ
re017 : ซินจ่าวเวียดนาม
re018 : เมียนม่าร์น่าศึกษา
re019 : สบายดีประเทศลาว
re020 : อักขรธัมม์ล้านนา
re021 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสปาและการนวดแผนไทย
re025 : ภาษาจีนอาชีพการบริการ
re026 : ภาษาจีนอาชีพขายอาหารและเครื่องดื่ม
re027 : ภาษาจีนอาชีพค้าขาย
re029 : คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน
re030 : กระบวยและผลิตภัณฑ์ทำจากไม้แกะสลักมีชีวิต (หนังสืออ่านเสริมความรู้)
re031 : ผ้าซิ่นตีนจก แห่งบ้านหาดเสี้ยว (หนังสืออ่านเสริมความรู้)
re032 : การทำเครื่องเคลือบดินเผาสังคโลก(หนังสืออ่านเสริมความรู้)
re033 : ซิ่นก่านเมืองปัว เอกลักษณ์ไทลื้อ
re034 : สลุงเงินของดีมีค่า...จังหวัดน่าน(หนังสืออ่านเสริมความรู้)
re52ICT : รายงานโครงการด้าน ICT ปีงบประมาณ 2552
re53ac01 : คู่มือแนวแนวการปฎิบัติงานบัญชีในระบบGFMIS สำหรับหน่วยเบิกจ่าย
re541001 : รายงานการดำเนินกิจกรรมการจัดการศึกษาออนไลน์54
re541002 : รายงานการติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
re541003 : คิดเป็น ใช้เป็น เป็นสุข
re55001 : การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ การจัดการศึกษาออนไลน์ 55
re55002 : รายงานการดำเนินการโครงการอบรม ICT 55
re55003 : วิจัยชั้นเรียนแบบง่าย
re55resear : การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการศึกษาตามอัธยาศัยด้านวิธีวิทยาการวิจัย
re56001 : คู่มือปฎิบัติงานหัวหน้า กศน.ตำบลในเขตภาคเหนือ
re56003 : เอกสารงานวิจัย รายงานการศึกษาปัญหาและความต้องการของหัวหน้า กศน.ตำบลในเขตภาคเหนือ ในการดำเนินงาน กศน.ตำบล
re56301 : วิจัยปฏิบัติการในชุมชนตัวอย่างจาก กศน.
ความรู้ผ่าน facebook
fb0155001 : ห้องเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย
fb0255001 : ห้องเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง
fb0355001 : ห้องเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน
fb0455001 : ห้องเรียนรู้ด้านอาชีพ
fb0555001 : ห้องเรียนรู้การศึกษาบนพื้นที่สูง
fb0655001 : ห้องเรียนรู้ด้าน ICT
fb0755001 : ห้องความรู้ด้านระเบียบคำสั่ง
fb0855001 : ห้องความรู้ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ
ความรู้ด้านการศึกษา
sp0055001 : ความรู้เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน

Copyright © 2009 www.northnfe.org, All rights reserved.
  license agreement