....

หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  ส่วนจัดการระบบสมาชิก
User Name
Password


สมัครสมาชิก ฟรี!!!

  ขณะนี้มีผู้อยู่ในระบบ
ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน

อช02006: การเพาะเห็ดฟาง_ภาคเหนือ (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
 
ชื่อหลักสูตร : อช02006:การเพาะเห็ดฟาง_ภาคเหนือ (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ผู้นำขึ้นระบบ : 9nicha47
ระยะเวลา : 365 วัน

สาระสำคัญ :
1. การเลือกอาชีพและการศึกษา ให้เหมาะสมกับตัวเอง 2. บุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ 3. โรงเรือนและอุปกรณ์เพาะเห็ดฟาง 4. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดฟาง 5. ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเห็ดฟาง 6. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเพาะเห็ดฟาง 7. สายพันธุ์เห็ดฟาง 8. การผลิตเชื้อ ''เห็ดฟาง'' บริสุทธิ์บนอาหารวุ้น

9. เครื่องกำเนิดไอน้ำ
10. ขั้นตอนการเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือน
11. อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน
12. การจัดโปรแกรมเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน
13. การหมักขี้ฝ้ายหรือไส้นุ่น
14. อาหารเสริม
15. การนำขี้ฝ้ายขึ้นชั้นเพาะเห็ดฟาง
16. การเลี้ยงเชื้อราอาหารเห็ดฟาง
17. การอบไอน้ำฆ่าเชื้อราและศัตรูเห็ดฟาง
18. การจัดเตรียมเชื้อเห็ดฟางและการโรยเชื้อเห็ดฟาง
19. การดูแลพัฒนาของดอกเห็ดและการเก็บผลผลิต
20. การทำความสะอาดโรงเรือนเพื่อเตรียมการเพาะครั้งต่อไป
21. โรคแมลงและการป้องกันกำจัดศัตรูเห็ดฟาง
22. การป้องกันโรคเห็ดฟาง
23. ต้นทุนการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน
24. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25. คุณธรรมในการประกอบอาชีพ
26. ปัญหาอุปสรรคของการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน

วัตถุประสงค์ :
1. อธิบายช่องทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพเพาะเห็ดได้
2. อธิบายประโยชน์และความสำคัญของการเพาะเห็ดฟางได้
3. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดฟางได้อย่างเหมาะสม
4. อธิบายพันธุ์ และสามารถเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดฟางได้
5. อธิบายวิธีการและสามารถเพาะเห็ดฟางได้
6. วางแผนการเพาะเห็ดฟางได้
7. ดูแลรักษาเห็ดฟางได้
7. ป้องกันและการกำจัดศัตรูเห็ดฟางได้
8. เก็บเห็ดฟางได้อย่างถูกต้อง
9. อธิบายกระบวนการตลาดได้
10. ทำบัญชีการผลิตเห็ดฟางได้
11.อธิบายวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
12. อธิบายคุณธรรมในการประกอบอาชีพได้
13. อธิบายปัญหา อุปสรรคในการประกอบอาชีพ

ผู้พัฒนาหลักสูตร :
คณะทำงานจาก
1. กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
2. สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
3. ศูนย์ กศน.อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่
4. ศูนย์ กศน.อำเภอเทิง / อำเภอเมือง จ.เชียงราย
5. ศูนย์ กศน.อำเภอวชิรบารมี /อำเภอดงเจริญ จ.พิจิตร
6. ศูนย์ กศน.อำเภอเมือง จ.ลำปาง

หน่วยงานผู้พัฒนา :
1. กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
2. สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
3. ศูนย์ กศน.อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่
4. ศูนย์ กศน.อำเภอเทิง / อำเภอเมือง จ.เชียงราย
5. ศูนย์ กศน.อำเภอวชิรบารมี /อำเภอดงเจริญ จ.พิจิตร
6. ศูนย์ กศน.อำเภอเมือง จ.ลำปาง

รายละเอียดผู้นำขึ้นระบบ:
 9nicha47
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

Copyright © 2009 www.northnfe.org, All rights reserved.
  license agreement