....

หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  ส่วนจัดการระบบสมาชิก
User Name
Password


สมัครสมาชิก ฟรี!!!

  ขณะนี้มีผู้อยู่ในระบบ
ผู้เยี่ยมชม2  คน
สมาชิก0  คน

พค12005: การทำบัญชีอย่างง่าย(ประถม)
 
ชื่อหลักสูตร : พค12005:การทำบัญชีอย่างง่าย(ประถม)
ผู้นำขึ้นระบบ : 9sudjai
ระยะเวลา : 365 วัน

สาระสำคัญ :
1.การเขียนรูปแบบการบันทึกรายรับ-รายจ่าย
ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับความหมายของการบัญชีและบัญชี ประโยชน์ของบัญชี รูปแบบการบันทึกรายรับ-รายจ่าย โดยใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการวัด(การวัดความยาวและระยะทาง)
2.การบันทึกรายรับ-รายจ่าย
ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับวิธีการบันทึกรายรับ-รายจ่าย (ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนบัญชี และข้อแนะนำที่ต้องปฏิบัติในการทำบัญชี) ขั้นตอนการบันทึกรายการในสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเอง โดยใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการ เศษส่วน ทศนิยม ร้อยละ การวัด(เงิน) และสถิติ
3.การทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีลักษณะอื่น ๆ
ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีลักษณะอื่น ๆ เช่น บัญชีกลุ่มอาชีพ บัญชีฟาร์ม บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เป็นต้น โดยใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการ เศษส่วน ทศนิยม ร้อยละ การวัด(เงิน) และสถิติ

วัตถุประสงค์ :
1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
2.มีทักษะในการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
3.สามารถนำความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในชีวิตประจำวัน
4.มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

ผู้พัฒนาหลักสูตร :
คณะทำงานจาก
1.กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
2.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
3.ศูนย์ กศน.อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่
4.ศูนย์ กศน.อำเภอเทิง / อำเภอเมือง จ.เชียงราย
5.ศูนย์ กศน.อำเภอวชิรบารมี /อำเภอดงเจริญ จ.พิจิตร
6.ศูนย์ กศน.อำเภอเมือง จ.ลำปาง

หน่วยงานผู้พัฒนา :
1.กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
2.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
3.ศูนย์ กศน.อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่
4. ศูนย์ กศน.อำเภอเทิง / อำเภอเมือง จ.เชียงราย
5.ศูนย์ กศน.อำเภอวชิรบารมี /อำเภอดงเจริญ จ.พิจิตร
6.ศูนย์ กศน.อำเภอเมือง จ.ลำปาง

รายละเอียดผู้นำขึ้นระบบ:
 9sudjai
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

Copyright © 2009 www.northnfe.org, All rights reserved.
  license agreement