....

หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  ส่วนจัดการระบบสมาชิก
User Name
Password


สมัครสมาชิก ฟรี!!!

  ขณะนี้มีผู้อยู่ในระบบ
ผู้เยี่ยมชม6  คน
สมาชิก0  คน

ทช02006: เพศศึกษาสำหรับพ่อแม่กับลูกวัยรุ่น(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย)
 
ชื่อหลักสูตร : ทช02006:เพศศึกษาสำหรับพ่อแม่กับลูกวัยรุ่น(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย)
ผู้นำขึ้นระบบ : 9sudjai
ระยะเวลา : 365 วัน

สาระสำคัญ :
ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 5 เรื่อง ดังต่อไปนี้
1. ความหมายของ“เพศ” และ“เพศวิถี”
2. รู้จักและเข้าใจ
3. ความรู้พื้นฐานเพื่อการพูดคุยกับลูกและคู่ในเรื่องเพศ
4. คุยเปิดใจรักปลอดภัย
5. ขอความช่วยเหลือใครได้บ้าง

วัตถุประสงค์ :
1.เพื่ออธิบายและเชื่อมโยงความเชื่อพื้นฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่/การศึกษานอกระบบ เรื่อง เพศศึกษาสำหรับพ่อแม่กับลูกวัยรุ่น
2.เพื่อให้เข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี มีทักษะในเรื่อง เพศศึกษาสำหรับพ่อแม่กับลูกวัยรุ่น
3.เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ผู้พัฒนาหลักสูตร :
คณะทำงานจาก
1.กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
2.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
3.ศูนย์ กศน.อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่
4.ศูนย์ กศน.อำเภอเทิง / อำเภอเมือง จ.เชียงราย
5.ศูนย์ กศน.อำเภอวชิรบารมี /อำเภอดงเจริญ จ.พิจิตร
6.ศูนย์ กศน.อำเภอเมือง จ.ลำปาง

หน่วยงานผู้พัฒนา :
หน่วยงานผู้พัฒนา
1.กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
2.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
3.ศูนย์ กศน.อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่
4.ศูนย์ กศน.อำเภอเทิง / อำเภอเมือง จ.เชียงราย
5.ศูนย์ กศน.อำเภอวชิรบารมี /อำเภอดงเจริญ จ.พิจิตร
6.ศูนย์ กศน.อำเภอเมือง จ.ลำปาง

รายละเอียดผู้นำขึ้นระบบ:
 9sudjai
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

Copyright © 2009 www.northnfe.org, All rights reserved.
  license agreement