....

หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  ส่วนจัดการระบบสมาชิก
User Name
Password


สมัครสมาชิก ฟรี!!!

  ขณะนี้มีผู้อยู่ในระบบ
ผู้เยี่ยมชม6  คน
สมาชิก0  คน

ทร02017: Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
 
ชื่อหลักสูตร : ทร02017:Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ผู้นำขึ้นระบบ : 9nicha47
ระยะเวลา : 365 วัน

สาระสำคัญ :
1. ความหมายและความสำคัญของ Internet
2. มีมารยาทการใช้ Internet
3. ความรู้เบื้องต้นด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และวิธีการสืบค้นข้อมูลบน Internet ลักษณะของ Website ของบริษัท องค์กร หน่วยงานต่างๆ วิธีการค้นหาข้อมูลจาก Website ของหน่วยงานต่างๆและเว็บไซด์ความรู้สาขาต่างๆ การอ้างอิงข้อมูลที่ค้นคว้าจาก Website การส่ง e – mail, SMS, MMS ฯลฯ

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในความหมาย ความสำคัญ และมารยาทของการใช้ Internet
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เรื่อง Internet ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับการดำรงชีวิต

ผู้พัฒนาหลักสูตร :
คณะทำงานของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษานอกอัธยาศัยอำเภอแม่ลาว จ.เชียงราย

หน่วยงานผู้พัฒนา :
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษานอกอัธยาศัยอำเภอแม่ลาว จ.เชียงราย

รายละเอียดผู้นำขึ้นระบบ:
 9nicha47
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

Copyright © 2009 www.northnfe.org, All rights reserved.
  license agreement