....

หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  ส่วนจัดการระบบสมาชิก
User Name
Password


สมัครสมาชิก ฟรี!!!

  ขณะนี้มีผู้อยู่ในระบบ
ผู้เยี่ยมชม6  คน
สมาชิก0  คน

ทร02006: โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย) (29 ส.ค. - 28 ส.ค. 54)
 
ชื่อหลักสูตร : ทร02006:โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ผู้นำขึ้นระบบ : 9nicha47
ระยะเวลา : 365 วัน

สาระสำคัญ :
1. หลักการและแนวคิดของโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
2. ความหมายของโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
3. การเตรียมการทำโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
4. ทักษะและกระบวนการที่จำเป็นในการทำโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (การหาข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล การจัดทำข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การพัฒนาต่อยอดความรู้)
5. การดำเนินการในการทำโครงงาน เช่น การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การทำไดอารี่ ออนไลน์
6. การสะท้อนความคิดเห็นต่อโครงงาน

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการและแนวคิดโครงงานความหมายของโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ประเภทของโครงงานการเตรียมการทำโครงงาน ทักษะและกระบวนการในการทำโครงงาน การดำเนินการในการทำโครงงาน
2. เพื่อให้ผู้เรียน มีความสามารถในการดำเนินการทำโครงงาน และสะท้อนความคิดเห็นต่อโครงงาน
3. เพื่อให้ผู้เรียน มีเจตคติที่ดีต่อการทำโครงงานและเห็นคุณค่าของโครงงาน

ผู้พัฒนาหลักสูตร :
คณะทำงานของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพาน จ.เชียงราย

หน่วยงานผู้พัฒนา :
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพาน จ.เชียงราย

รายละเอียดผู้นำขึ้นระบบ:
 9nicha47
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

Copyright © 2009 www.northnfe.org, All rights reserved.
  license agreement