....

หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  ส่วนจัดการระบบสมาชิก
User Name
Password


สมัครสมาชิก ฟรี!!!

  ขณะนี้มีผู้อยู่ในระบบ
ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน

กลุ่มสาระทักษะการเรียนรู้
ทร02006 : โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทร02016 : การสร้างวินัยตนเอง (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทร02017 : Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทร02019 : เทคนิคการใช้ห้องสมุด(ระดับประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย)
ทร02023 : เทคนิคการจัดเวทีชาวบ้าน (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทร02028 : การบริหารเวลา (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทร02029 : คิดเป็นกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทร02029 : คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง_ขาณุวรลักษณบุรี (ประถม / ม.ต้น /ม.ปลาย)
ทร02900 : การอ่านเพื่อความเข้าใจ (ประถม/ ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทร03 : การทำหนังสือเก่าเป็นหนังสือใหม่(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย)
ทร03... : การจัดการความรู้ด้านสุขภาพ ครอบครัว ชุมชน(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย)
ทร03... : มาศึกษาแหล่งเรียนรู้ในอำเภอกันเถอะ (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทร03... : สนุกกับแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในชุมชน (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทร03... : ห้องสมุดประชาชนแหล่งค้นคว้าเพื่อการศึกษา (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทร03535 : เทคนิคการทำงานให้มีความสุข (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทร03557 : วิธีการใช้แหล่งเรียนรู้ เหมืองแร่ทองคำชาตรี (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
ทร23... : การเลี้ยงสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว (ม.ต้น)

Copyright © 2009 www.northnfe.org, All rights reserved.
  license agreement