....

หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  ส่วนจัดการระบบสมาชิก
User Name
Password


สมัครสมาชิก ฟรี!!!

  ขณะนี้มีผู้อยู่ในระบบ
ผู้เยี่ยมชม3  คน
สมาชิก0  คน

กลุ่มสาระความรู้พื้นฐาน
พค12005 : การทำบัญชีอย่างง่าย(ประถม)
พต02003 : ภาษาอังกฤษหรรษา(ม.ต้น)
พต02007 : การบริการบ้านพัก(ประถม)
พต03... : Life style สบายๆ กับภาษาอังกฤษ (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
พต32006 : ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว_เชียงแสน (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
พท03... : การสื่อสาร(ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย)
พท03.... : ภาษาล้านนา_ภาคเหนือ (ม.ต้น)
พท12105 : ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน_สันกำแพง(ประถม)
พท22001 : การทำหน้าที่พิธีกร(ม.ต้น)
พท22002 : พูดดี มีมิตรมาก_แม่ลาว(ม.ต้น)
พท22009 : วรรณกรรมท้องถิ่น(ม.ต้น)
พท22102 : พูดดี มีมิตรมาก_ภาคเหนือ (ม.ต้น)
พท32010 : หลักการใช้ภาษาเพื่อความสำเร็จ (ม.ปลาย)
พท32014 : การเขียนจดหมายสมัครงาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
พท32017 : การเขียนโครงการ (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
พว02003 : พลังงานทดแทน_เชียงแสน (ประถมศึกษา / ม.ต้น / ม.ปลาย)
พว02017 : เทคโนโลยีชีวภาพ_เชียงแสน (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
พว02018 : สภาวะโลกร้อน_พาน (ประถม)
พว02018 : สภาวะโลกร้อน_เชียงแสน (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
พว02021 : สมุนไพรใกล้ตัว_เชียงแสน (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
พว02023 : ร่างกายของเรา (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
พว02221 : สมุนไพรใกล้ตัว_ทับคล้อ(ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
พว02321 : สมุนไพรใกล้ตัว_แม่ลาว(ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
พว03... : การพัฒนาดินเพื่อการเกษตร (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย
พว03... : พลังงานชีวมวล (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
พว03... : การทำน้ำยาเอนกประสงค์(สูตรชีวภาพ) (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
พว03... : การทำน้ำยาเก็บฝุ่น น้ำยาเช็ดพื้นประจำวัน น้ำยาล้างจาน (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
พว03530 : สมุนไพรไล่ยุง (ระดับประถมศึกษา / ม.ต้น ./ม.ปลาย)
พว03537 : น้ำกับชีวิตประจำวัน (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
พว03553 : ธรณีพิบัติภัย (ประถม / ม.ต้น / ม.ปลาย)
พว32017 : ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
พว33_ _ _ : เทคโนโลยีชีวภาพกับน้ำผักสะทอน (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
พว33505 : พลังงานความร้อนใต้พิภพ (ม.ปลาย)

Copyright © 2009 www.northnfe.org, All rights reserved.
  license agreement